HUISREGELS ORANJEFEEST 2023

 • Betreden van het feestterrein is geheel op eigen risico.
 • Bij de ingang van het feestterrein kan uw tas worden gecontroleerd.
 • Meebrengen en/of nuttigen van eigen drank is verboden.
 • Er is cameratoezicht en er worden foto’s gemaakt voor publicatiedoeleinden. Indien u dit niet wenst, moet u dit vooraf bij ons bekend maken.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade.
 • U dient aanwijzingen van de organisatie, beveiliging en hulpdiensten direct op te volgen en na te leven.
 • Respecteer andere bezoekers/aanwezigen.
 • Op verzoek legitimatiebewijs te tonen
 • Polsbandjes dienen duidelijk zichtbaar gedragen te worden.
 • Het is verboden om op de tafels, stoelen en banken te staan.
 • Het is verboden in de feesttent te roken.
 • Consumpties mogen ’s avonds niet meegenomen worden buiten het feestterrein.
 • Tevens is onderstaande NIET toegestaan en geeft overtreding van één van deze regels de organisatie TERSTOND aanleiding tot verwijdering van het terrein en het doen van aangifte bij de politie:
  • Alcohol drinken onder 18 jaar en doorgeven van alcohol aan personen onder 18 jaar.
  • Discrimineren, racistische uitlatingen of (seksuele) intimidatie in woord of gebaar.
  • Agressief of aanstootgevend gedrag vertonen.
  • Drugs in bezit hebben, gebruiken of verhandelen.
  • Wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit hebben.
  • Diefstal of vernieling plegen.
  • Geweld gebruiken of met geweld dreigen.Bovenstaande huisregels staan vermeld op borden bij de ingang van het terrein en de ingang van de feesttent. De organisatie en de beveiliging zullen streng controleren op overtreden van de huisregels en handelen als aangegeven.