SPELREGELS ZESKAMP EN BONTE AVOND

Reglement en huisregels Oranjefeest 2024

Om het Oranjefeest voor alle partijen prettig en veilig te laten verlopen zijn er een aantal regels opgesteld. Tezamen vormen deze regels het reglement. Door deelname aan en/of het bezoeken van het feest en in het bijzonder de Zeskamp verklaart een ieder zich hieraan te houden.

 

 1. Algemeen

 • Gedurende de voorbereidingen, het weekend zelf en tijdens de opruimwerk­zaamheden is het betreden van het feestterrein voor iedereen op eigen risico.
 • Ook deelname aan de Zeskamp geschiedt geheel op eigen risico. Op geen enkele wijze kan het Oranjecomité aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke schade (zoals blessures) of schade door of aan anderen.
 1. Aanmelden Bonte Avond en Zeskamp

 • Aanmelden van je team voor de Bonte Avond en de Zeskamp kan tot 3 weken voor aanvang, d.w.z. uiterlijk 10 mei 2024 bij aanmelden@oranjecomitevvm.nl. Geef in deze mail in elk geval de naam van het team door + de naam en contactgegevens (mailadres en 06-nummer) van de ploegleider. Vanaf dat moment gaan wij aan de slag om het spelschema te maken.
 • Circa 2 weken voorafgaand aan de Zeskamp ontvangen de ploegleiders per mail een overzicht van de spellen met spelinstructie en overige informatie.
 • De ploegleider geeft uiterlijk 1 week van te voren (25-5-2024) op het opgaveformulier alle namen, leeftijden en woonplaats van de deelnemers van het team door aan het Oranjecomité, via aanmelden@oranjecomitevvm.nl. Is de lijst niet tijdig aangeleverd, dan wordt je team aangemerkt met strafpunten.
 • De volgorde van optreden tijdens de Bonte Avond wordt bepaald middels loting op de vrijdagavond om 19.30 uur. Alle teams dienen om 19.30 aanwezig te zijn, zodat we om 20.00 uur kunnen starten.
 • Zaterdag om 13.00 uur begint de Zeskamp; deze duurt tot ca. 16.30 uur. Alle teams dienen om 12.30 uur aanwezig te zijn voor instructie en het ondertekenen van de deelnemerslijst. Op dat moment krijgen zij het spelschema van de middag.
 1. Veilig deelnemen

 • Het Oranjecomité zal er alles aan doen om de veiligheid te waarborgen door het inzetten van degelijke toestellen en materialen en heldere instructies. Zij zorgen voor EHBO op het feestterrein.
 • Het is niet toegestaan om het speelveld te betreden als je niet deelneemt aan een spel. Tussen de spellen zijn paden aangelegd waarop toeschouwers de spellen kunnen volgen.
 • Het advies aan deelnemers is om sportschoenen te dragen. Op de waterbak en de evenwichtsbalk is het verplicht om sportschoenen te dragen. Bepaalde spellen dienen op blote voeten afgelegd te worden. Hierover wordt elk team geïnformeerd middels een speloverzicht.
 • Het advies is om geen sieraden te dragen tijdens het deelnemen aan de Zeskamp. Dit verhoogt de blessure kans.
 • Tijdens het Oranjefeest mag er geen gebruik worden gemaakt van een confettikanon of andere materialen wat het schoonmaken van de tent en/of het feestterrein belemmert. Evt. extra schoonmaakkosten zijn voor rekening van de deelnemende ploeg(en).
 1. Alcohol en drugsbeleid

 • Er mogen voor en tijdens de Zeskamp door de deelnemende ploegleden geen alcoholische dranken of drugs worden gebruikt.
 • Ook is het voor iedereen verboden om tijdens de Zeskamp op het speelveld te roken.
 • Het Oranje comité gaat over tot diskwalificeren van een team mocht voorgaande aangetroffen worden.
 1. Sociale media

 • Tijdens het Oranjefeest kunnen er foto’s gemaakt worden die gebruikt worden als promotie­materiaal op de website van het Oranjecomité, Facebook en andere sociale media. Door deel te nemen aan de Zeskamp en de Bonte Avond stem je ermee in dat dit beeldmateriaal gebruikt mag worden. Natuurlijk worden gegevens en/of beeldmateriaal verwijderd als je hier naar vraagt.
 1. Deelnemende ploegen

 • Elke ploeg bestaat uit minimaal 6 personen, waarvan minimaal 2 dames en een ploegleider, die woonachtig zijn in Veessen, Vorchten of Marle of zij die eerder hier gewoond hebben. Ook partners van inwoners uit bovengenoemde dorpen zijn welkom.
 • Deelname aan de Zeskamp is vanaf de leeftijd van 12 jaar. Een team mag niet meer dan 4 jongeren bevatten tussen de leeftijd van 12 t/m 16 jaar.
 • Aan de Bonte Avond mogen ook kinderen jonger dan 12 jaar meedoen, indien zij deelnemen aan een ploeg met minimaal de helft volwassenen.
 • Elk team zorgt er zelf voor dat ze duidelijk herkenbaar zijn. Bv. allen gelijke T-shirts.
 • Elke ploeg heeft een ploegleider, die zorgt dat zijn/haar ploeg op tijd aan elke startplaats aanwezig is.
 • De ploegleider mag meedoen met de spellen.
 • Bij een eventuele blessure mag, na overleg met het Oranjecomité, een andere speler worden ingezet.
 • Tijdens de Zeskamp zijn er spellen met water. Houd hier rekening mee door een handdoek en schone kleren mee te nemen.
 • Elke ploeg die klaar is met een bepaald spel moet het spelmateriaal weer naar de startplaats terugbrengen, zodat de volgende ploeg snel kan starten. De ploegleider is ervoor verantwoordelijk dat dit gebeurt.
 1. Speluitleg

 • Elke ploeg ontvangt een speluitleg. Dit wordt via alle ploegleiders door het Oranjecomité aangeleverd, ca. 2 weken voor aanvang van de Zeskamp.
 • Het speluitleg omvat het aantal deelnemers per onderdeel, de tijdsduur en de puntenwaardering per spel.
 1. Extra spelelement: de joker

 • Elk team kan een joker inzetten. De joker verdubbelt het aantal punten bij een spel.
 • Inzet van de joker dient bij de spelleiding van de Zeskamp aangegeven te worden vóór aanvang van de Bonte Avond. Dit is belangrijk, anders telt de joker niet!
 • Teams kunnen kiezen om de joker in te zetten bij de Bonte Avond of bij één van de Zeskamp onderdelen. De joker kan niet worden ingezet bij het ‘rode draad’-spel!
 1. Jureren

 • Er zijn onpartijdige scheidrechters aanwezig.
 • Het Oranjecomité ondersteunt tijdens de Zeskamp de onpartijdige scheidsrechters bij de coördinatie en uitvoering van de spellen.
 • Als zich een situatie voordoet waar het reglement niet in voorziet, dan neemt het Oranjecomité in overleg met de onpartijdige scheidsrechters een bindende beslissing.
 • De puntentelling wordt door het Oranjecomité bijgehouden en gedeeld met de ploegen.
 • Opmerkingen over de puntentelling kunnen door de ploegleider via het Oranjecomité aan de scheidsrechters kenbaar worden gemaakt.

Het Oranjecomité wenst iedereen een sportief en gezellig feest toe!