Over Oranjecomité VVM Wie zijn we en wat doen we?

Wat doen we?

Jaarlijks organiseren wij diverse activiteiten voor zowel jong als oud. We richten ons op (oud)dorpsbewoners van Veessen, Vorchten en Marle, maar ook mensen 'van buiten' zijn van harte welkom. Dit doen we in samenwerking met verschillende verenigingen uit Veessen.

Wist je dat het Oranjecomité al sinds 1930 bestaat? Zo snel als je toen een feest kon regelen lukt dat allang niet meer. Tegenwoordig begint het bestuur van het Oranjecomité en de vrijwilligers in september al met het regelen van de festiviteiten voor het volgende jaar.

We vinden het belangrijk dat je met ons meedenkt en als je het leuk vindt ben je van harte welkom als vrijwilliger of sponsor om mee te helpen. We hopen in de toekomst, samen met jou, ons 100-jarig bestaan te kunnen vieren!

Geschiedenis

Het Oranjecomité Veessen Vorchten Marle is op 4 september 1930 opgericht. Het eerste feest werd gevierd op 16 en 17 september. In de commissie zaten de heren G.J. Prijs, W van Dijk W Rakhorst, G.J. Kraaijenbrink en G. Maten. De laatste bood zijn terrein gelegen aan de Kerkstraat gratis aan om hier tenten, kramen en een consumptie tent op te zetten. Het was in alle opzichten goed geslaagd, het feest werd begonnen met een lampionoptocht, opgeluisterd door een prachtig gekostumeerde korfbalclub die na aankomst op het feestterrein een wedstrijd hield hetgeen bijzonder in de smaak viel. Kinderspelletjes waren ook in die tijd onderdeel van het Oranjefeest en de samenwerking met Vivo is in 1933 begonnen.

Oprichters Oranjecomité Meester Prijs, onderwijzer; Gerrit maten, landbouwer; Albert Veerman, bakker; Gerrit Kraaijenbrink, veehouder; Wicher van Dijk, postbode.

Het idee voor een 6-kamp is in 1977 ontstaan, omdat er tot die tijd een cabaretprogramma was, wat steeds minder belangstelling trok. Het hele feest is in 1977 verplaatst naar de maand juli en heeft als vaste locatie het oude voetbalveld van VeVo gekregen. Er waren 12 teams die deelnamen en er werd weken lang getraind door de verschillende teams om de beste te zijn. Het winnende team kon in het bezit komen van de Draayer wisseltrofee. De jury bestond ook toen al uit onafhankelijke scheidsrechters uit Zwolle In verband met de invoering van de bouwvakvakanties is het feest toen verplaatst naar de maand juni.

Huisregels en spelregels

Om alle activiteiten in goede banen te leiden en de veiligheid te waarborgen hebben we huisregels voor het Oranjefeest en spelregels voor alle activiteiten opgesteld. De organisatie en de beveiliging zullen streng controleren op het overtreden van de huisregels en spelregels en handelen indien nodig.

Huisregels Oranjefeest

Spelregels Zeskamp en Bonte avond

Spelregels Oranje Bubble voetbal

Spelregels Volleybaltoernooi

Privacyverklaring

Wij nemen jouw privacy serieus. In onze Privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wat we doen om jouw gegevens te beschermen.

Contact

Heb je een vraag of opmerking voor het bestuur? Wil je een leuk idee met ons delen? Laat het ons weten via een e-mail en we komen er zo snel mogelijk op terug.

Het bestuur

Bestuur Oranjecomité VVM
Hauwert Bos

Hauwert Bos

voorzitter
Wim van Bessen

Wim van Bessen

penningmeester
Gerda

Gerda Welleweerd

secretaris
Simone

Simone Schoonhoven

bestuurslid
Marianne Degen

Marianne Degen

bestuurslid
Wim Eilander

Wim Eilander

bestuurslid
Rob Tuininga

Rob Tuininga

bestuurslid
Roald van Bessen

Roald van Bessen

bestuurslid
Armand Simens

Armand Simens

bestuurslid
Gerrit Baster

Gerrit Balster

bestuurslid